सम्बन्ध

कविता : लामो दूरीको सम्बन्ध

कविता : लामो दूरीको सम्बन्ध

मेरो पीर गर्ने मान्छे तिमी म दुख्दा साथमै हुनु पर्थ्यो टाढाबाट फुकेर तिमीले मेरो...