मनोरन्जन वार्ता

‘गायिका बन्ने सपना देखेकै थिइनँ’

‘गायिका बन्ने सपना देखेकै थिइनँ’

अन्नुको आवाज नै यस्तो छ कि जुनसुकै लय, भाका र भाषामा फिट हुन्छ ।...