आयुर्वेद

स्वास्थ्यलाई फाइदाजनक तेजपात प्रयोग कसरी गर्ने ?  

स्वास्थ्यलाई फाइदाजनक तेजपात प्रयोग कसरी गर्ने ?  

खानाको स्वाद र बास्ना बढाउन तेजपात अर्थात् तेजपत्ताको प्रयोग गर्ने चलन पुरानै हो ।...