आयुर्वेद

घिउः आयुर्वेदमा किन सर्वोत्तम मानिएको छ ?

घिउः आयुर्वेदमा किन सर्वोत्तम मानिएको छ ?

‘घिउ-स्मृति, मेधा, उर्जा, बलवीर्य, ओज, कफ र वोसावर्धक हो । यसले वात, पित्त, ज्वरो...