आलु

वैज्ञानिकले तयार पारे आलुको नयाँ जात, जसमा पर्दैन खडेरी र ढुसीको असर

वैज्ञानिकले तयार पारे आलुको नयाँ जात, जसमा पर्दैन खडेरी र ढुसीको असर

लेट ब्लाइट नामक रोग आलुको पुरानो शत्रु हो । आयरल्याण्डमा सन् सन् १८४५ मा...