डोटी

डोटीमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा एक वर्षदेखि रोकियो कित्ताकाट

डोटीमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा एक वर्षदेखि रोकियो कित्ताकाट

डोटी जिल्लाका स्थानीय तहले नयाँ भूउपयोग नियमावलीअनुसार तोकिएको समयमा जग्गाको वर्गीकरण नगरिदिँदा अंशबण्डा, जग्गा...