द्वन्द्वपीडित

संक्रमणकालीन न्याय : जघन्य अपराधमा पनि क्षमादान !

संक्रमणकालीन न्याय : जघन्य अपराधमा पनि क्षमादान !

संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न भनेर बनेको प्रस्तावित विधेयकले द्वन्द्वकालका हत्या, बलात्कार, यातना, अपहरण जस्ता...