निजामती सेवा

बागमतीले ल्यायो प्रदेश र स्थानीय सेवाको अध्यादेश

बागमतीले ल्यायो प्रदेश र स्थानीय सेवाको अध्यादेश

१ भदौ, काठमाडौं ।बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवा गठन...