न्याय

‘मैले आफ्नो तरिकाले बाँच्न पाउने स्थिति पनि भएन, यो कस्तो न्याय हो ?’

‘मैले आफ्नो तरिकाले बाँच्न पाउने स्थिति पनि भएन, यो कस्तो न्याय हो ?’

समाज पीडितप्रति संवेदनशील हुन्थ्यो भने अहिले गौशाला २६ आफ्नो वास्तविक परिचयसहित कुनै कलेज वा...