न्याय

जब न्यायाधीशभित्रको ‘न्यायाधीश’ मर्छ

जब न्यायाधीशभित्रको ‘न्यायाधीश’ मर्छ

कुनै पनि न्यायाधीश आधारभूत रूपमा यही समाजमा हुर्के–बढेको व्यक्ति हो। उसले आधारभूत न्यायचेत विकास...