प्रश्नपत्र

प्रश्नपत्रमा त्रुटि भएपछि बराहक्षेत्रमा नेपाली विषयको परीक्षा रद्द

प्रश्नपत्रमा त्रुटि भएपछि बराहक्षेत्रमा नेपाली विषयको परीक्षा रद्द

१३ पुस, काठमाडौं । बराहक्षेत्र नगरपालिकाले कक्षा ७ को नेपाली विषयको परीक्षा रद्द गरेको...