प्रहरी

६७ वर्षीया विष्णुकुमारीको हत्या गर्न चोरिएको कालो झोला

६७ वर्षीया विष्णुकुमारीको हत्या गर्न चोरिएको कालो झोला

फेसन लेखिएको घोडाको टापको जस्तो चित्र भएको कालो झोला बोक्नसक्ने युवा वर्गहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान...