बंगलादेश

होस्ने आरा बेगम, लघुवित्त र बंगलादेशको विकास

होस्ने आरा बेगम, लघुवित्त र बंगलादेशको विकास

लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिएको हाम्रो संकटपूर्ण अवस्थाको निकासका लागि छिमेकी बंगलादेशको अनुभव काम लाग्न सक्छ...