रोयल्टी

प्रदेश र स्थानीय तहले बल्ल पाए पोहोरको रोयल्टी हिस्सा

प्रदेश र स्थानीय तहले बल्ल पाए पोहोरको रोयल्टी हिस्सा

२०७९/८० मा सरकारले कुल ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको थियो ।...