सम्पदा

काठमाडौंमा सम्पदा लक्षित ‘गाइड’ उत्पादन गरिंदै

काठमाडौंमा सम्पदा लक्षित ‘गाइड’ उत्पादन गरिंदै

काठमाडौं उपत्यकामा अब सम्पदा लक्षित पथ प्रर्दशक (गाइड) उत्पादन गरिने भएको छ ।