सरकारी कार्यालय

आजदेखि सरकारी कार्यालय खुल्ने समय एक घण्टा छोटियो

आजदेखि सरकारी कार्यालय खुल्ने समय एक घण्टा छोटियो

सरकारी कार्यालय खुल्ने समय बुधबारदेखि एक घण्टा छोटिएको छ ।