सीडीओ

सीडीओमार्फत शक्तिको अभ्यास गर्ने गृहमन्त्रीको प्रयास

सीडीओमार्फत शक्तिको अभ्यास गर्ने गृहमन्त्रीको प्रयास

संघीयताको अभ्याससँगै कटौती भएको अधिकारसमेत गृह मन्त्रालयको परिपत्रले फर्काउन खोजेको देखिन्छ ।