स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

ओपीडी टिकट शुल्कमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट

ओपीडी टिकट शुल्कमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट

१० असार, काठमाडौं । सरकारले सरकारी अस्पतालको बहिरंग सेवा (ओपीडी) को टिकटमा विद्यार्थीलाई ५०...