धर्म-संस्कार

श्रीमद्भगवद्गीताका ६ श्लोक, जुन छन् जीवनोपयोगी

श्रीमद्भगवद्गीताका ६ श्लोक, जुन छन् जीवनोपयोगी

श्रीमद्भागवत गीतामा सात सयवटा श्लोक छन् । र, सम्पूर्ण गरेर १८ वटा अध्याय छन्...