आमा

घट्दैछ नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या

घट्दैछ नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या

आधुनिक कामकाजको व्यस्तता, सामाजिक सञ्जालको असर, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको उपलब्धता र शरीर...