काठमाडौं जिल्ला अदालत

१९७४ एडीले भन्यो- हामीविरुद्ध परेको मुद्दा झुटो हो 

१९७४ एडीले भन्यो- हामीविरुद्ध परेको मुद्दा झुटो हो 

काठमाडौं । सांगीतिक ब्याण्ड १९७४ एडीले आफूविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा झुटो मुद्दा परेको दाबी...