पोषण

खानै हुन्न र आलु ?

खानै हुन्न र आलु ?

‘आलु खाएपछि मोटोपन बढ्छ ।’ ‘मधुमेहमा आलु खानै हुन्न ।’ ‘म त खानपानप्रति एकदम...