रामेश्वर खनाल

‘मेरो बिजुली गाडीको खर्च ७ वर्षमा ९३ हजार रुपैयाँ’

‘मेरो बिजुली गाडीको खर्च ७ वर्षमा ९३ हजार रुपैयाँ’

म बिजुली गाडी चढ्न थालेको ७ वर्ष भयो । खर्च महिनामा ८/९ सय रुपैयाँ...