लोकतन्त्र

दुई अतिवादका बीचमा हराएको कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहस

दुई अतिवादका बीचमा हराएको कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहस

जातीय विभाजनका आडमा सत्तामा टिकिरहने प्रचण्ड पथगामीहरूसँग लड्दालड्दै कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहस कतै धार्मिक विभाजनका...