लोकतन्त्र

लोकतन्त्र नफापेको वा नजानेको ?

लोकतन्त्र नफापेको वा नजानेको ?

सैद्धान्तिक रूपले यति सिद्ध र उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था अँगालेको नेपालभित्र जनतालाई बाँच्न यति साह्रो...