सगरमाथा

जब तेन्जिङ र हिलारीको सगरमाथा आरोहणको खबर रानीलाई गोप्य राखियो …

जब तेन्जिङ र हिलारीको सगरमाथा आरोहणको खबर रानीलाई गोप्य राखियो …

३० भदौ, काठमाडौं । सन् १९२२ मा सगरमाथा आरोहणको लागि सुव्यवस्थित र व्यावसायिक अभियान सुरु...