सगरमाथा

‘जीवन पनि सगरमाथा उक्लिने बाटोजस्तै रहेछ !’

‘जीवन पनि सगरमाथा उक्लिने बाटोजस्तै रहेछ !’

म तिमी उभिएको ठाउँको घडी भनिदिन सक्छु तिमी हिँडेको बाटोको लम्बाइ भनिदिन सक्छु तिमीले...