सार्वजनिक बिदा

सार्वजनिक बिदा ७ दिनभन्दा बढी भए एसएलएफको भुक्तानी अवधि पनि बढ्ने

सार्वजनिक बिदा ७ दिनभन्दा बढी भए एसएलएफको भुक्तानी अवधि पनि बढ्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार ७ दिन भन्दा बढी सार्वजनिक बिदा परे स्थायी तरलता सुविधा...