गणतन्त्र दिवस

प्रश्नहरूको घेरामा गणतन्त्र दिवस

प्रश्नहरूको घेरामा गणतन्त्र दिवस

नेताहरू चलाख छन्। उनीहरू आफूहरूमाथिको प्रश्नलाई व्यवस्थामा लगेर जोडिदिन्छन्। उनीहरू जनताको निराशालाई राजावादीहरूको अलाप...