दाँत

दाँतमा ब्रेसेस बाँध्न कति लाग्छ खर्च ?

दाँतमा ब्रेसेस बाँध्न कति लाग्छ खर्च ?

मानिसहरूले दाँतलाई सही आकार दिन, बाहिर निस्केको दाँत भित्र ल्याउन र दाँतको सौन्दर्य बढाउन...