दाँत

धुम्रपानले दाँतमा कस्तो असर पार्छ ?

धुम्रपानले दाँतमा कस्तो असर पार्छ ?

मुख धुम्रपानले सबैभन्दा पहिले असर गर्ने अंग हो । लगातार धुम्रपान गर्नाले दाँत, गिजा...