प्रभु बैंक

प्रभु बैंकका ग्राहकलाई ‘भेटायो एप’को सेवामा विशेष छुट

प्रभु बैंकका ग्राहकलाई ‘भेटायो एप’को सेवामा विशेष छुट

काठमाडौं । ‘भेटायो एप’ले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने उदेश्यका साथ प्रभु बैंकसँग सहकार्य गरेको...