मिस वर्ल्ड

मिस वर्ल्ड सरेको सर्‍यै गर्दा मिस नेपालको ‘लाइनअप’ प्रभावित हुने जोखिम

मिस वर्ल्ड सरेको सर्‍यै गर्दा मिस नेपालको ‘लाइनअप’ प्रभावित हुने जोखिम

काठमाडौं । मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता सरेको सर्‍यै गर्दा ‘मिस नेपाल’को लाइनअप प्रभावित हुने जोखिम...