समाज

जसको घरपरिवारले बिना गल्ती सजाय भोग्नुपर्छ

जसको घरपरिवारले बिना गल्ती सजाय भोग्नुपर्छ

‘एउटा बिराउने, शाखा पिराउने ।’ नेपाली समाजमा प्रचलित यो उखानले आजको हाम्रो यस्तो मनोवृत्तिलाई...