यौन स्वास्थ्य

महिनावारीमा पुरानो कपडाको प्रयोग गर्दा के हुन्छ ?

महिनावारीमा पुरानो कपडाको प्रयोग गर्दा के हुन्छ ?

महिलाका लागि अनिवार्य आवश्यक्ता हो, स्यानिटरी प्याड । प्रत्येक महिलाले हरेक महिना स्यानिटरी प्याड...