काठमाडौं विश्वविद्यालय

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा ‘डब्लूटीओ चेयर’को शुभारम्भ

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा ‘डब्लूटीओ चेयर’को शुभारम्भ

३१ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा डब्लूटीओ चेयर प्रोग्राम (डब्लूसीपी)को शुभारम्भ...