काठमाडौं विश्वविद्यालय

हङकङ्गमा बुद्धिज्म अध्यापन गराउने काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्झौता

हङकङ्गमा बुद्धिज्म अध्यापन गराउने काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्झौता

१९ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको काभ्रेमा सञ्चालित नमोबुद्ध बुद्धिष्ट मेडिटेशन शिक्षा केन्द्र र...