खानेकुरा

एकअर्काको जुठो खाँदा के हुन्छ ?

एकअर्काको जुठो खाँदा के हुन्छ ?

सामान्यतः हामी मन मिल्ने हितैषी खानेकुरा खाँदा एकअर्काको जुठोको पर्वाह गर्दैनौं । एउटै थाल...