नाम्खा गाउँपालिका

लिमीका दुई स्कुल, जहाँ दशैंमा पनि हुँदैन विदा

लिमीका दुई स्कुल, जहाँ दशैंमा पनि हुँदैन विदा

१८ असोज, काठमाडौं । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लिमीको विद्यालय वर्षको ११...