मिस नेपाल

मिस नेपाल सृच्छा प्रधानले मिस वर्ल्डमा ‘वातावरणमैत्री सहर’को परियोजना प्रस्तुत गर्ने

मिस नेपाल सृच्छा प्रधानले मिस वर्ल्डमा ‘वातावरणमैत्री सहर’को परियोजना प्रस्तुत गर्ने

काठमाडौं । मिस नेपाल सृच्छा प्रधानले विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता मिस वर्ल्डमा ‘वातावरणमैत्री’ सहरको परियोजना...