वीर अस्पताल

वीर अस्पतालमा फोनपेको क्यूआर सेवा

वीर अस्पतालमा फोनपेको क्यूआर सेवा

काठमाडौं । वीर अस्पतालमा बिरामीहरूको उपचार गर्दा नगद बोकेर जानुपर्ने झञ्झट अब हटेको छ...