लालन-पालन

शिशुलाई कुन उमेरमा कुन खोप दिनुपर्छ ?

शिशुलाई कुन उमेरमा कुन खोप दिनुपर्छ ?

शिशु जन्मिनासाथ खोप लगाउनुपर्छ । एउटा निश्चित उमेरभित्र विभिन्न खोप लगाइसक्नुपर्छ । यसले उनीहरुलाई...