आर्थिक सर्वेक्षण

आर्थिक सर्वेक्षणमा विद्यार्थीको संख्या २.५ प्रतिशतले बढ्यो

आर्थिक सर्वेक्षणमा विद्यार्थीको संख्या २.५ प्रतिशतले बढ्यो

१५ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ले सबै तहमा गत शैक्षिक सत्रभन्दा यस...