कथा

घर सर्नुभएकी आमा

घर सर्नुभएकी आमा

आमा घर सर्नुभो। उहाँ जवानीको त्यस्तो भर्भराउँदो उमेरमै घर सर्नाले आपा एक्लो हुनुभो। म...