नेपाली साहित्य

आर्यपुरुषको पदचाप

आर्यपुरुषको पदचाप

‘एउटा स्त्रीले कुनै पुरुषको चरणलाई प्रेम गर्नु र पुरुषले कुनै स्त्रीको सिउँदोलाई आफ्नो सम्झिनु...