नेपाली साहित्य

फरैना : उत्पीडितको बुलन्द आवाज

फरैना : उत्पीडितको बुलन्द आवाज

दिनहरू बित्दै गइरहेका थिए । समयको सिर्के सिरेटो सबैको शिर छुँदै, भाग्दै गरिरहेथ्यो ।...