भक्तपुर

लोप हुँदै भक्तपुरको परम्परागत होली शैली

लोप हुँदै भक्तपुरको परम्परागत होली शैली

२२ फागुन, भक्तपुर। ‘भिसीं द्यो या लग खङ लो वान ला, बिस्यु वाने मायक...