सामाजिक सञ्जाल

निर्वाचन, मिथ्या सूचना र सामाजिक सञ्जाल नियमन

निर्वाचन, मिथ्या सूचना र सामाजिक सञ्जाल नियमन

मिथ्या, भ्रमपूर्ण वा द्वेषपूर्ण सूचनाका नाममा नागरिकको वैध अभिव्यक्तिलाई संकुचित गर्ने अधिकार, सरकार, निर्वाचन...