स्वास्थ्य परामर्श

वर्षामा हुनसक्छ यस्तो संक्रमण, के छ घरेलु उपचार विधी

वर्षामा हुनसक्छ यस्तो संक्रमण, के छ घरेलु उपचार विधी

अक्सर वर्षायाममा छालामा अनेक संक्रमण हुनसक्छ । त्यसमध्ये पनि खुट्टाको औंलाको कापमा संक्रमण हुन्छ...