गर्भावस्था

गर्भावस्थामा कुन-कुन बेला बेडरेस्ट गर्नुपर्छ ?

गर्भावस्थामा कुन-कुन बेला बेडरेस्ट गर्नुपर्छ ?

गर्भावस्थामा स्वस्थ र पोसिलो खानेकुरा जति जरुरी छ, आराम पनि उति नै आवश्यक हुन्छ...