जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तनले दिन लामो हुने क्रम बढायो 

जलवायु परिवर्तनले दिन लामो हुने क्रम बढायो 

  जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सशक्त बन्दै जाँदा त्यसले समयलाई समेत प्रभावित गर्न थालेको एक वैज्ञानिक...