निर्वाचन आयोग

प्राध्यापकलाई राजनीतिक दलको जिम्मेवारी दिइएकोमा निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

प्राध्यापकलाई राजनीतिक दलको जिम्मेवारी दिइएकोमा निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

७ जेठ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित...