संगीत

अमेरिकाले संगीतलाई कूटनीतिको माध्यमको रुपमा उपयोग गर्ने

अमेरिकाले संगीतलाई कूटनीतिको माध्यमको रुपमा उपयोग गर्ने

काठमाडौं । अमेरिकाले शान्ति र लोकतन्त्र प्रवर्द्धनमार्फत विदेश नीतिलाई सघाउन संगीतलाई कूटनीतिको माध्यमको रुपमा...