सहकारी ठगी प्रकरण

कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट ९४ करोडभन्दा बढी ठगी

कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट ९४ करोडभन्दा बढी ठगी

२ असार, काठमाडौं । कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको झण्डै ९४ करोड २३ लाख...