चिकित्सक

दुर्गममा जानै मान्दैनन् चिकित्सक

दुर्गममा जानै मान्दैनन् चिकित्सक

डाक्टरलाई गाउँमा टिकाउन भनेर सरकारले २०७७ सालमा ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था नीति’ ल्याएको...