झलनाथ खनाल

आफू नभएपछि माधवलाई नेता स्वीकारेका झलनाथ

आफू नभएपछि माधवलाई नेता स्वीकारेका झलनाथ

‘दुई बुढाहरुको कुरा केमा मिल्यो, थाहा पाइएन । तर झलनाथले माधवलाई मानेर जान चाहेपछि...