निजामती कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा अधिकार प्रदेशलाई दिने तयारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा अधिकार प्रदेशलाई दिने तयारी

२६ फागुन, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई...